Lid worden?

Sponsoren van de OVB

  • Gemeente Sudwestfryslan
  • Prins
  • Hendrik Nannes
  • weeshuis
  • St Anthony
  • sijperda
  • vallinga de jong

Najaarsconcert 2018

Orgelsonate Nr. 3/ deel1, Psalm 42 en Lobgesang van Felix Mendelssohn Bartholdy.

Datum

18 november 2018

Aanvang 15 uur
Plaats Martinikerk Bolsward

   

Medewerkenden:


Solisten

Heleen Koele, Margreet Rietveld, Pascal Pittie

Concertorgel

Ab Weegenaar

Begeleiding

Promenadeorkest

Algehele leiding

Pauli Yap

Orgelsonate  Nr 3/ deel 1

 

Psalm 42

Psalm 42, “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser”, opus 42 (1837), is met
zeven delen de meest uitgebreide. Ook de meest welluidende en Mendelssohns
eigen favoriet. Hij begon eraan te werken tijdens zijn huwelijksreis in het Zwarte
Woud, en het werk ademt dan ook puur geluk en een diep geloof in het goede. Dit
wordt prachtig weergegeven in het pastorale karakter van het openingsdeel met
koor en groot orkest, maar ook in de aria voor sopraan en hobo-solo “Meine Seele
dürstet nach Gott”, en de twee andere triomfantelijke koordelen waaruit dank
spreekt, met feestelijke trompetten en pauken.
De cantate eindigt met een grootse fuga. Voor Mendelssohn was religieuze
muziek iets anders dan kerkelijke muziek. Zijn psalmbewerkingen zijn meer
expressieve uitingen van zijn eigen geloofsbeleving dan voorspelbare
invuloefeningen van kerkelijke voorschriften. Dat uitgangspunt geeft hem ruimte
om zich van zijn kwetsbare, menselijk kant te tonen. De koorcultuur is
Mendelssohn eeuwig dankbaar voor het feit dat hij een van de populairste
psalmen ‘Evenals een moede hinde…’ in 1837 op muziek zette.
Mendelssohn wordt vaak met Mozart vergeleken. Beiden waren wonderkinderen,
beiden hadden een getalenteerde zus en beiden stierven jong. Mendelssohn,
zoon uit een tot het christendom bekeerd welgesteld joods gezin, bleek al zeer
jong een muzikaal fenomeen dat ook nog kon dichten en schilderen. Als
componist keek Mendelssohn meer achterom dan vooruit: zijn grote voorbeelden
waren Bach, Händel en Mozart.
Het was Mendelssohn die Bach weer uit de vergetelheid haalde en de eerste zet
gaf aan de Bachrevival die sindsdien nog steeds voortduurt. Een eeuw na de
première voerde Mendelssohn namelijk Bachs Mattheüspassie voor het eerst
weer uit. Dat was in 1829. Hoewel hem in zijn muzikale carrière alles voor de
wind ging, maakte zijn zwakke gestel hem emotioneel kwetsbaar. De dood van
zijn lievelingszus Fanny werd hem fataal: Mendelssohn stierf in hetzelfde jaar, 38
jaar oud. 
 
Lobgesang 
Rond 1840 woonde en werkte Mendelssohn in Leipzig. Hij was er dirigent van het
Gewandhausorkest en richtte het conservatorium op.
In Leipzig schreef hij symfonie 2 die als bijnaam Lobgesang kreeg. Door zijn grote
lengte, zangsolisten en koor staat de symfonie onder invloed van Beethovens
Negende. Het werk is geschreven voor de viering van 400 jaar boekdrukkunst met
in gedachten de Bijbel als eerste grote drukprestatie. De componist koos hieruit
enkele psalmen. Het feestelijke begindeel wordt gevolgd door elf gezongen delen.
Enkele hoogtepunten: Nun danket alle Gott – Alles was Odem hat – Ich harrete
des Herrn – Die nacht ist vergangen.

 

Copyright 2018 - OVB Bolsward
info@ovb-bolsward.nl - NL52 RABO 0126 0368 45
Koorleden login Webdesign & realisatie: Devenz Internetprofessionals